Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate a site-ului www.reparexshop.ro

Această aplicație colectează unele date personale de la utilizatorii săi.

 

Controlor de date și proprietar

AVOS TRADE INTERNATIONAL LTD3 GREEN STREET, WC1E 6HA, LONDRA REGATUL UNIT +421950326629, info@reparexshop.com

 

Tipurile de date colectate

Proprietarul nu furnizează o listă de tipuri de date personale colectate.

Alte date personale colectate pot fi descrise în alte secțiuni ale acestei politici de confidențialitate sau prin text explicativ dedicat contextual cu colecția de date.
Datele personale pot fi furnizate gratuit de către Utilizator sau colectate automat atunci când se utilizează această aplicație.
Orice utilizare a cookie-urilor sau a altor instrumente de urmărire de către această aplicație sau de către proprietarii unor servicii terțe utilizate de această aplicație, cu excepția cazului în care se prevede altfel, servește pentru a identifica utilizatorii și a-și aminti preferințele, cu scopul exclusiv de a furniza serviciul cerut utilizatorul.
Neplata furnizării anumitor date personale poate face imposibilă ca această aplicație să furnizeze serviciile sale.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date personale ale unor terțe părți obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei aplicații și confirmă că au acordul terțului de a furniza datele către proprietar.

 

Modul și locul de prelucrare a datelor

Metode de procesare

Controlorul de date prelucrează datele utilizatorilor într-o manieră adecvată și ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.


Prelucrarea datelor se realizează cu ajutorul calculatoarelor și / sau a instrumentelor IT activate, în conformitate cu procedurile organizaționale și modurile strict legate de scopurile indicate. Pe lângă controlorul de date, în anumite cazuri, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în operarea site-ului (administrație, vânzări, marketing, juridică, administrarea sistemului) sau părți externe furnizori de servicii tehnice, furnizori de servicii de găzduire, furnizori de servicii de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) numiți, dacă este necesar, ca procesatori de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată de la controlorul de date în orice moment.

Loc

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale Controlorului de Date și în orice alte locuri unde sunt localizate părțile implicate în prelucrare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Controlorul de date.

 

Timp de retenție

Datele sunt păstrate pentru timpul necesar pentru a furniza serviciul solicitat de Utilizator sau declarați de scopurile prezentate în acest document, iar Utilizatorul poate cere întotdeauna ca controlorul de date să suspende sau să elimine datele.

 

Utilizarea datelor colectate

Datele privind Utilizatorul sunt colectate pentru a permite Proprietarului să-și furnizeze serviciile, precum și pentru următoarele scopuri: Servicii platformă și găzduire și Înregistrare și autentificare.

Datele personale utilizate pentru fiecare scop sunt prezentate în secțiunile specifice ale acestui document.

 

Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

 

Servicii de platformă și hosting
Aceste servicii au scopul de a găzdui și de a rula componente cheie ale acestei aplicații, permițând astfel furnizarea acestei aplicații dintr-o platformă unificată. Astfel de platforme oferă o gamă largă de instrumente proprietarului - de ex. analiza, înregistrarea utilizatorilor, comentarea, gestionarea bazelor de date, comerțul electronic, procesarea plăților - care implică colectarea și manipularea datelor cu caracter personal. Unele dintre aceste servicii funcționează prin servere distribuite geografic, ceea ce face dificilă determinarea locației actuale în care sunt stocate datele personale.

Bart.sk

Reparexshop.ro este un site furnizat de Bart.sk care permite proprietarului să construiască, să execute și să găzduiască această aplicație.

Datele personale colectate: diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

 

Înregistrarea și autentificarea
Prin înregistrarea sau autentificarea, utilizatorii permit acestei aplicații să le identifice și să le dea acces la servicii dedicate.
În funcție de ceea ce este descris mai jos, terții pot furniza servicii de înregistrare și autentificare. În acest caz, această aplicație va putea accesa anumite date, stocate de aceste servicii terțe, în scopul înregistrării sau identificării.

Conectați-vă cu PayPal (PayPal Inc.)

Log in cu PayPal este un serviciu de înregistrare și autentificare furnizat de PayPal Inc. și este conectat la rețeaua PayPal.

Datele personale colectate: diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: consultați politica de confidențialitate PayPal - Politica de confidențialitate

 

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Acțiune legală

Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către controlorul de date, în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestei aplicații sau a serviciilor conexe.
Utilizatorul declară că are cunoștință de faptul că, la cererea autorităților publice, poate fi obligat de către controlorul de date să dezvăluie date cu caracter personal.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această aplicație poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal la cerere.

Logare sistem și întreținere

În scopul funcționării și al întreținerii, această aplicație și orice servicii terță parte pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu această aplicație (jurnale de sistem) sau utilizează în acest scop alte date personale (cum ar fi adresa IP).

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor personale pot fi solicitate de la controlorul de date în orice moment. Consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii au dreptul, în orice moment, să știe dacă datele lor personale au fost stocate și pot consulta Controlorul de date pentru a afla despre conținutul și originea lor, pentru a verifica exactitatea lor sau pentru a le cere să fie completate, anulate, actualizate sau corectate , sau pentru transformarea lor în format anonim sau pentru blocarea oricăror date care au fost încălcate de lege, precum și pentru a se opune tratamentului lor din orice motiv legitim. Solicitările trebuie trimise controlorului de date la informațiile de contact menționate mai sus.

Această aplicație nu acceptă solicitările "Nu urmăriți".
Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile terță parte pe care le utilizează onorează solicitările "Nu urmăriți", citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări la această politică de confidențialitate

Controlorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment prin notificarea utilizatorilor în această pagină. Se recomandă insistent să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate în partea de jos. Dacă un utilizator obiectează la oricare dintre modificările aduse politicii, utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea acestei aplicații și poate solicita ca controlorul de date să înlăture datele personale. Dacă nu se prevede altfel, politica de confidențialitate actuală se aplică tuturor datelor personale pe care controlerul de date le are despre utilizatori.

Informații despre această politică de confidențialitate

Controlorul de date este responsabil pentru această politică de confidențialitate, pregătită pornind de la modulele furnizate de Iubenda și găzduită pe serverele lui Iubenda.

Definiții și referințe juridice

Date personale (sau date)

Orice informație privind o persoană fizică, o persoană juridică, o instituție sau o asociație care este sau poate fi identificată, chiar indirect, prin trimitere la orice altă informație, inclusiv un număr de identificare personală.

Datele de utilizare

Informațiile colectate automat de la această aplicație (sau serviciile terțe angajate în această aplicație), care pot include: adresele IP sau denumirile de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorii care utilizează această aplicație, adresele URI (Uniform Resource Identifier) a cererii, a metodei utilizate pentru trimiterea solicitării către server, a dimensiunii fișierului recepționat ca răspuns, a codului numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat reușit, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de Utilizator, diferitele detalii de timp per vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină din cadrul aplicației) și detaliile despre calea urmată în cadrul aplicației, cu referire specială la secvența de pagini vizitatori și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și / sau mediul IT al utilizatorului.

Utilizator

Persoana fizică care utilizează această aplicație, care trebuie să coincidă sau să fie autorizată de persoana vizată, la care se referă datele cu caracter personal.

Subiectul datelor

Persoana juridică sau fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesor de date (sau Supervizor date)

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică sau orice alt organism, asociație sau organizație autorizată de către Controlorul de date să proceseze datele personale în conformitate cu această politică de confidențialitate.

Controlor de date (sau deținător)

Persoana fizică, persoană juridică, administrație publică sau orice alt organism, asociație sau organizație cu drept, de asemenea, împreună cu un alt controlor de date, să ia decizii cu privire la scopurile și metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal și mijloacele utilizate, inclusiv măsuri de securitate privind funcționarea și utilizarea acestei aplicații. Controlorul de date, dacă nu este specificat altfel, este proprietarul acestei aplicații.

Aceasta aplicație

Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate datele personale ale utilizatorului.

Informații legale

Aviz către utilizatorii europeni: această declarație de confidențialitate a fost întocmită în îndeplinirea obligațiilor

Termenii și condițiile de protecție a datelor cu caracter personal

I. Prevederi de bază

 1. Conform art. 4, par. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare "GDPR"), controlorul personal datele sunt AVOS TRADE INTERNATIONAL LTD ID nr. GB 254 6260 08 cu sediul la 3 GOWER STREET, WC1E 6HA, LONDON, REGATUL UNIT (denumit în continuare "Controller").
 2. Date de contact ale controlorului: Adresa: 3 GOWER STREET, WC1E 6HA, LONDON, REGATUL UNIT E-mail: info@reparexshop.com Telefon: +421950326629
 3. Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.
 4. Controlorul nu a / a numit ofițerul pentru protecția datelor. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: AVOS TRADE INTERNATIONAL LTD, 3 GOWER STREET, WC1E 6HA, LONDRA, REGATUL UNIT

II. Surse și categorii de date personale prelucrate

 1. Controlorul procesează datele personale furnizate de dvs. sau datele personale obținute de controlor în efectuarea comenzii dvs. de achiziție.
 2. Controlorul procesează datele dvs. de identificare și de contact, precum și datele necesare pentru executarea Contractului.

III. Motivul și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

1. Motivele legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal includ

 • efectuarea Acordului dintre Dvs. și Controller conform Art. 6, par. 1, par. b) din GDPR,
 • Interesul legitim al controlorului în realizarea marketingului direct (în special pentru trimiterea de comunicări de afaceri și buletine de știri) în temeiul art. 6, par. 1, par. f) din GDPR,
 • consimțământul dvs. pentru prelucrare în scopul realizării marketingului direct (în special pentru trimiterea de comunicări de afaceri și buletine de știri) în temeiul art. 6, par. 1, par. a) din GDPR în asociere cu secțiunea 7, par. 2 din Legea nr. 480/2004 Coll. privind anumite servicii ale societății informaționale în cazul în care nu a fost plasat niciun ordin de achiziție pentru bunuri sau servicii.

2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este

 • executarea ordinului dvs. de cumpărare și exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dvs. și controlor; la plasarea comenzii de achiziție vi se solicită să furnizați datele personale necesare pentru executarea cu succes a ordinului de achiziție (numele și adresa, datele de contact); datele cu caracter personal trebuie furnizate în scopul semnării și executării acordului; în cazul în care datele personale nu sunt furnizate, Controlorul nu poate semna sau executa Contractul,
 • trimiterea de comunicări de afaceri și efectuarea altor activități de marketing.

3. Controlorul ia decizii individuale automatizate conform art. 22 din GDPR. Ați dat acordul pentru o astfel de prelucrare.


IV. Perioada de păstrare a datelor

1. Controlorul păstrează datele personale

 • pentru perioada necesară exercitării drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dvs. și Controlor și afirmarea creanțelor din astfel de relații contractuale (pentru o perioadă de 15 ani de la încetarea relației contractuale).
 • pentru perioada până la retragerea acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, nu mai mult de 5 ani, dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate cu acordul.

2. După expirarea perioadei de păstrare a datelor personale, Controlorul va șterge datele personale.


V. Destinatarii datelor cu caracter personal (subcontractori ai controlorului)

1. Destinatarii datelor cu caracter personal includ persoanele

 • participarea la furnizarea bunurilor / serviciilor / efectuarea plăților în cadrul acordului,
 • furnizarea serviciului de operare a magazinului electronic (Shoptet) și a altor servicii legate de funcționarea magazinului electronic,
 • asigurarea serviciilor de marketing.

2. Controlorul nu intenționează să transfere datele cu caracter personal într-o țară terță (în afara UE) sau într-o organizație internațională. Destinatarii datelor cu caracter personal din țările terțe includ furnizorii de servicii de e-mail / servicii cloud.


VI. Drepturile tale

1. În conformitate cu prevederile GDPR

 • dreptul de acces la datele dvs. personale în temeiul art. 15 din GDPR,
 • dreptul la rectificare a datelor cu caracter personal conform art. 16 GDPR, sau dreptul la restricționarea prelucrării în temeiul art. 18 GDPR.
 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal conform art. 17 GDPR.
 • dreptul de a se opune prelucrării în temeiul art. 21 GDPR a
 • dreptul la portabilitate a datelor conform art. 20 GDPR.
 • dreptul de a retrage consimțământul de a prelucra în scris sau în format electronic adresa sau controlorul de e-mail menționat la art. III de aici.

2. Aveți dreptul să depuneți o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu caracter personal dacă considerați că dreptul dvs.

VII. Termeni și condiții pentru securizarea datelor cu caracter personal

 1. Controlorul reprezintă că a adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura datele personale.
 2. Controlorul a luat măsurile tehnice pentru a asigura depozitele de date și depozitele de date cu caracter personal în formă fizică.
 3. Controlorul reprezintă că numai persoanele autorizate de acesta au acces la datele cu caracter personal.

VIII. Dispoziții finale

 1. Prin trimiterea unei comenzi de achiziție din formularul de comandă online, recunoașteți că sunteți familiarizat cu politica de confidențialitate și că îl acceptați în întregime.
 2. Sunteți de acord cu acești termeni și condiții prin bifarea consimțământului prin intermediul formularului online. Prin confirmarea consimțământului dvs., recunoașteți faptul că sunteți conștient de politica de confidențialitate și că îl acceptați în întregime.
 3. Controlorul are dreptul de a modifica acești termeni și condiții. O nouă versiune a politicii de confidențialitate va fi publicată pe site-ul său web și vă va trimite o nouă versiune a acestor termeni și condiții pe adresa dvs. de e-mail pe care ați furnizat-o Controllerului dvs.

Acești termeni și condiții intră în vigoare la 17 septembrie 2018.